1954-1955

1954 - 1955

1954, Triduüm van 27 augustus tot 31 augustus

Voor het eerst werd tijdens de treinreis koffie, chocomelk en limonade verkocht aan 7 frank + drinkgeld. Eveneens werden er kaarten en medailles verkocht ten voordele van het ziekenwerk. Er kon eveneens bijgedragen worden door 20 frank te schenken voor de altaarkaarsen bij de kaarsenofferande.


Dit jaar telde het triduüm 31 vrouwelijke personeelsleden, 8 brancardiers waaronder vanaf heden ook een aantal seminaristen, 6 studenten uit Namen.

Er waren 148 zieken, waaronder 22 liggende zieken.

Vanaf de archieven van dit jaar vinden we terug wie in welke zaal of kamer verblijft, wie welk dieet voorgeschoteld krijgt als zieke, evenals wie welke taken uitvoerd als medewerker.


In 1954 werden voor het eerst ook aanpassingswerken uitgevoerd aan de hospitaliteit.

De volledige ploeg medewerkers in 1954

Met de grootste zorg wordt met de zieken omgegaan

1955, Triduüm van 26 augustus tot 30 augustus

De bedevaart bereikt een topjaar: 157 zieken nemen deel; het aantal verpleegsters, brancardiers en helpsters groeit aan tot 45 personen.

60 niet zieke bedevaarders logeren in de hotels naast het heiligdom.

Monique Reuse wordt dit jaar de verantwoordelijke voor de gezonde bedevaarders.

Dit jaar was E.H. Lefèvre de predikant en dokter De Quindt was mee als geneesheer.


Op zondag tijdens de Hoogmis werden een misgewaad en 248 altaarkaarsen geschonken door zieken, en een klok geschonken door een groep uit Sint-Andries. Deze klok droeg het opschrift: 'St-Andries-Brugge schonk mij en doopte mij Karel de Goede. Ik luid voor de Maagd der Armen'

Tijdens dit triduüm werd een film vertoond over het triduüm van 1954. Iets uniek!


Op 8 december 1955 verscheen er een oproep van Mgr. Kerkhofs om financieel bij te dragen voor de bouw van een groot heiligdom voor de Maagd der Armen, Koningin van de Naties.

Plannen werden gesmeed, afbeeldingen werden verspreid. Uiteindelijk zou de bouw nog wat op zich laten wachten en er uiteindelijk ook geheel anders uit gaan zien.

Bij het beeld 'Maagd der Armen' op de esplanade