2020-2023

2020 - 2023

2020 zal vermoedelijk geboekstaaft staan als het jaar dat het Zieken-Triduüm Brugge-Banneux niet kon plaatsvinden door de corona-epidemie.


Sinds de tweede wereldoorlog is dit nu de eerste keer sinds al die tijd dat de zieken niet kunnen pelgrimeren naar Onze-Lieve-Vrouw van Banneux.

Echter het jaarthema was toch precies wel goed gekozen: 'Ik kom het lijden verlichten'!

Om het leed te verzachten en om allen toch enigzins Mariaal nabij te kunnen zijn werd door het inrichtend comité voorzien in een aantal digitale bezinningsmomenten opgenomen in de kerk Maagd der Armen in Rekkem. Deze momenten waren dagelijks via de BLOG van Brugge-Banneux te volgen. Heel wat bedevaarders volgden deze digitale momenten elke dag. (link)

Niet te geloven: Op 15 augustus 2020, het Hoogfeest van Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen, werd van hogerhand beslist om het Mariale Heiligdom in Banneux te sluiten voor het publiek.


Op de website van het heiligdom stond daarover het volgende te lezen:

Omdat de burgerlijke autoriteiten geen groen licht hebben gegeven voor de organisatie van de feestelijkheden van 15 augustus, is besloten de toegang tot het Heiligdom van Banneux op zaterdag 15 augustus 2020, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, te verbieden.

De verantwoordelijken van het heiligdom hebben geen controle over het aantal pelgrims dat waarschijnlijk naar Banneux zal komen voor de festiviteiten. Ze hebben ook niet de middelen om de maatregelen af te dwingen die van iedereen wordt verlangd vanwege de Corona-pandemie.


Veel pelgrims en vaste bezoekers van het heiligdom zullen door deze beslissing bedroefd en teleurgesteld zijn. Maar let wel: deze kortstondige sluiting zal ons niet beletten de Maagd Maria te vieren zoals ze zou moeten worden gevierd. De vaste bezoekers worden uitgenodigd op vrijdag 14 augustus voor een van de twee Missen, ofwel om 16.00 uur ofwel om 18.00 uur op de Esplanade!

2021 Wie had het kunnen denken dat het Zieken-Triduüm Brugge-Banneux ook dit jaar niet kon plaatsvinden door de corona-epidemie.

Echter, opeens stak een ander probleem de kop op. De hospitaliteit op het heiligdom in Banneux werd opgeëist om daklozen van de watersnood halfweg juli 2021 op te vangen; en zo werden alle verblijfsbedevaarten geannuleerd, met of zonder corona!

2022 Triduüm van vrijdag 19 tot dinsdag 23 augustus onder het thema:

'Kom, Maria roept je'

De knoop was rap doorgehakt!! We vertrekken op bedevaart, kome wat komt.

Méér dan 200 inschrijvingen, dit na bijna 3 jaar inactiviteit!


Eén van de bedevaarders zei nog: 'Wel, als Maria roept dan moeten we komen'. En zo geschiede. In deze bedevaart was E.H. Piet Vandevoorde predikant. Het was eveneens de vuurdoop voor twee nieuw aangestelde verantwoordelijken. Namelijk Claudine Galle die nu hoofdverantwoordelijke werd voor de bedevaarders in de hospitaliteit en diaken Jozef Leterme die sinds 13 september 2019 aangesteld werd als directeur van de bedevaart. Na die twee corona-jaren was het echt opnieuw zoeken en aftasten hoe de bedevaart zijn nieuwe elan kon vinden. Dit is uiteindelijk voortreffelijk gelukt.

2023 Triduüm van vrijdag 18 tot dinsdag 22 augustus onder het thema:

'Leid ons naar Jezus'

Met 134 bedevaarders in de hospitaliteit, 10 bedevaarders op hotel en met 70 medewerkers werden het 5 supermooie dagen daar in Banneux, dicht bij de Maagd der Armen.


Als predikant van dienst nam E.H. Giedoo De Reu ons mee op een intrigerende tocht doorheen de evangeliën, het Mariaverhaal en de geschiedenis van de verschijningen in Banneux. In het bijzonder verkenden we hoe Onze-Lieve-Vrouw zichzelf kenbaar maakte via de mysteries van de rozenkrans. Door middel van gebed, reflectie en inspirerende inzichten streven we ernaar om als bedevaarders een diepere band met Maria te ontwikkelen en haar boodschappen van liefde en mededogen in ons dagelijks leven verder te integreren.

Veilig onder Maria's mantel