1933-1945

1933-1945

De eerste bedevaart naar Banneux werd georganiseerd door

“ Vrouwenadel “ of 'Bond voor Katholieke Vrouwen',

een ééndagsreis met de trein op 29 augustus 1933


Donderdag 11 juni 1936: Een grote groep Bruggelingen, waarvan de meesten voor de eerste keer Banneux bezochten woonden er de heilige mis bij.

'Een diepen indruk van kalmte en godsvrucht droegen zij van die bedevaart mee', zo schreef de Kroniek der Feiten te Banneux

Eerste Triduüm

Het eerste ziekentriduüm uit Brugge ging door van 3 tot 6 augustus 1937 onder pionierster Mej. Dujardin (°1875 +1963).

Bekijk hier een inschrijvingsdocument uit die tijd


Tijdens deze bedevaart was pater Leopold, karmeliet, de predikant.

Een anecdote

Mevrouw Maria Baeckelandt was met de ganse organisatie van het reizen zo in de weer, dat de bus zonder haar vertrok

In 1938 (9 tot 12 augustus) en 1939 (26 tot 30 juni) werd de ziekenbedevaart verder gezet met onderrichtingen door Z.E.H. Kannunik Legrand, die de eerste directeur van het Ziekentriduüm Brugge-Banneux zou worden.


Na het triduüm van 1939 werd beslist om in Brugge een comité te stichten om de triduüms te organiseren en 'onder de pelgrims meer verstandhouding te bewerkstelligen'

en om van tijd tot tijd samen te komen rond de Maagd der Armen.

Zondag 3 maart 1940

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog een bijzondere dag van gebed en bedevaart in het teken van de wereldvrede en de vrijwaring van België


Heel wat West-Vlaamse bedevaarders trokken daartoe met de trein van uit Oostende, Brugge en Kortrijk mee naar Onze-Lieve-Vrouw in Banneux

Tijdens de tweede wereldoorlog werden er uiteraard geen bedevaarten georganiseerd.


Wel werd er op regelmatige basis op verschillende locaties samengekomen om te bidden tot Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en om eucharistie te vieren.

Reeds op 2 september 1945 was er opnieuw een eendagsbedevaart naar Banneux van uit Brugge