1958-1960

1958 - 1960

Mariaal Jaar 1958

25 jaar na de verschijningen in 1933

1958, Triduüm van 22 tot 26 augustus

De predikant voor de zieken was E.H. D'Hoedt. Jw. Dujardin zwaaide de bedevaarttrein alle goeds toe van bij het beeld van O.L.Vrouw van Banneux in Sint-Michiels. Van uit Banneux werd haar op zondag een telegram toegestuurd!

Na de sermoenen trok men naar de baden, een dagelijkse oefening in die tijd.

Op zaterdagavond laat kwam Mgr. Desmedt aan in Banneux om er op zondag voor te gaan in de de eucharistievieringen en het lof met ziekenzegening (wegens het goede weer op de esplanade).

Bij het onthaal werd Monseigneur verwelkomt door dhr. Kamiel Beerlandt. De twee jongste bedevaarders boden de bisschop geschenken aan: een knielkussen geborduurd met zijn wapenschild en leuze en een beeld van de Maagd der Armen alsook een koffertje met de geestelijke ruikers van de zieken.


Ziekenzegening door Mgr. Desmedt

Op 4 april 1958 werd de omgeving van de bron eigendom van Caritas. Onmiddellijk volgden werken en kunnen bedevaarders van nu af aan daadwerkelijk hun handen in het water steken. Alhoewel Onze-Lieve-Vrouw dit uitdrukkelijk vroeg was dit voordien niet mogelijk, daar er slechts een pomp was. Op 1 mei 1958 werd de bron ingehuldigd.

Zondagavond 24 augustus was er voor de eerste keer in de geschiedenis van Brugge-Banneux een kaarjesprocessie. Alhoewel dit niet in de gebruiken van Banneux lag, was het wel het begin van een lange en mooie traditie.

Aanschuiven voor de baden

1959, Triduüm van 7 tot 11 augustus

Brugge-Banneux diende dit jaar genoegen te nemen met een vervroegde datum. Geen mens die weet waarom …


Dit jaar was Kannunnik C. Botte, pastoor van het Sint-Janshospitaal in Brugge, de predikant voor het triduum.

Dr. P. D'Hoore was er de geneesheer.

Het was een van de triduüms waarin alles nog volgends de oude orde verliep:

- op vrijdagmiddag enkel koffie om te kunnen communiceren in de Mis van 17 uur

- iedereen die een zieke vervoerde moest luidop het weesgegroet bidden

- brancardiers moesten afdrogen in de refter van het personeel


Op zondag: 900 ééndagsbedevaarders vervoegen het triduüm. Wegens een viering volgens de orthodoxe ritus moest Brugge-Banneux uitwijken naar de bron voor de Plechtige Hoogmis. Het werd een gezellig samen vieren!

's Avonds was er opnieuw de kaarsjesprocessie (na een stevige dondervlaag).

Het nieuwe hoofdaltaar op de esplanade werd op 1 mei 1959 door Mgr. Van Zuylen ingezegend. Het is een prachtig geheel geworden met daarachter de dennenbossen.

Op de terugweg van de esplanade met zijn nieuwe hoofdaltaar

Op 2 juli 1959 werd het eerste deel van de Avenue Princesse Paola als omleidingsbaan ingehuldigd. De weg kreeg haar naam omdat zij precies op die dag huwde met prins Albert. Wie kan het zich nog voorstellen dat de auto's gewoon langs de kleine kapel voorbijreden?

In 1969 kon Caritas dan de oude weg helemaal aankopen en zo het heiligdom afsluiten van alle verkeer.

Zo behoorde de weg die Onze-Lieve-Vrouw vier maal bewandeld had ook tot het heiligdom!

Op de weg van de kapel naar de bron worden de bedevaarders gevolgd door een auto (zie cirkeltje)

1960, Triduüm van 26 tot 30 augustus

met 148 zieke bedevaarders, 89 gezonde bedevaarders en 64 medewerkers. 

E.H. Marcel Decorte, onderpastoor van Sint-Walburga in Brugge, was predikant.

Op zondag was pater Leopold op post met 889 eendagsbedevaarders. Voor de kaarsjesprocessie op zondagavond was het bos mooi verlicht als in een sprookje.

Een nieuwigheid in 1960:

Dit jaar trokken de gezonde bedevaarders

de maandag van het triduüm op uitstap.

Iets wat een traditie zou worden.

De firma Fransquet uit Trooz werd reeds voor de derde of vierde keer gevraagd om de valiezen per camion naar Banneux te voeren. Zo moest geen enkele zieke zijn of haar valies meenemen op de bus. In Banneux brachten de brancardiers de bagage van iedere zieke tot naast het bed.

Fotoreeksen 1958 tot 1960

Op Hemelvaartdag 1960 werd in Sint-Michiels Brugge, op een stuk grond van het rustoord waar onze stichteres Jw. Dujardin verbleef, een kapel ter ere van O.L.Vrouw van Banneux ingewijd.

Op 1 mei 1960 werd de Boodschapskapel op de esplanade ingezegend. De woorden van de boodschap van Banneux werden er aangebracht op de muur, boven de muurschilderingen van E.H. Jamin (huis Beco en weg naar de bron).


Op 26 december 1961 echter brandde de kapel af en werden de muurschilderingen vernield!

Op 16 april 1960 werd door de zoon-priester van Conrad Adenauer, kanselier van Duitsland, de eerste steen gelegd van de Sint-Michielskapel. Deze kapel is een getrouwe weergave van de kapel van Rhöndorf, het dorp van de kanselier, waar men tijdens W.O. II dagelijks de rozenkrans bad voor de krijgsgevangenen van alle naties.

De kapel werd op 25 september 1960 ingezegend en iets later werd ook de klokkentoren er geplaatst.