1956-1957

1956 - 1957

1956, Triduüm van vrijdag 24 tot dinsdag 28 augustus

Vanaf het voor jaar 1956 waait er een nieuwe wind doorheen de organisatie. Het secretariaat werd ondergebracht bij Marie-Joseph Paret; Alles wat de zieke bedevaarders betrof komt in handen van Godelieve Perneel; nota's en schrijfsels worden in vaste schriften neergepent; copiën en stencils doen hun intrede in de administratie en wervingsbrieven.


Het triduüm werd dit jaar gepredikt door E.H. Peene, pastoor van de O.L.Vrouwparochie in Assebroek.

Er waren 171 zieken ingeschreven, waaronder 35 zwaar zieken op brancard. Ook Jw. Dujardin was dit jaar mee op bedevaart als zieke. Op 10 juli waren alle plaatsen reeds volzet en moesten vele zieken geweigerd worden.

Nog 80 bedevaarders gingen mee en verbleven op hotel (inschrijving bij Monique Reuse).

Mgr. Vital Vangheluwe, vicaris-generaal van het bisdom Brugge, kwam op zondag de bedevaarders vervoegen, samen met 850 eendagsbedevaarders. Tijdens de zondagse offerande werden 280 altaarkaarsen aangeboden, evenaals een groot aantal giften: klein altaarmateriaal, drie alben, altaarkussens en singels. Er werd ook een reliekschrijn en een beeld van de zalige Karel de Goede vooraan gebracht, alsook een nieuw tabernakel aangeboden door de Banneux-vrienden van Sint-Andries.

Tijdens de middagpauze wijdde Monseigneur het beeld van Karel de Goede alsook een brandvenster in de kapel van Karel de Goede naast het Home.

Dit jaar werden opnieuw vier personen ingelijfd in de hospitaliteit van Banneux, waarbij men belooft zich helemaal te geven aan de dienst van de Maagd der Armen.

(Jwn. De Coene en Strybol M., Monica desmet en André Pieters)


Een verslag van dit triduüm werd achteraf naar alle deelnemers gestuurd, samen met een woordje van directeur E.H. Naert en de korte inhoud van de sermoenen.

In 'De Standaard' van 13 januari 1956 verscheen volgend artikel:

Mgr. Kerkhofs, bisschop van Luik verkreeg de titel van bisschop van Luik en van Banneux.

Bij een pauselijk besluit wordt het gebied van Banneux gescheiden van het decanaat Sprimont wegens zijn situatie van groot bedevaartcentrum.

1957, Triduüm van 23 tot 27 augustus

Dit jaar was er een speciale trein om te reizen, voorzien van een Rode-Kruis-wagon én met een radioinstallatie. Zo verliep de reis veel comfortabeler voor de liggende zieken, en was er meer contact mogelijk langs de micro.

Redemptorist pater Praets was predikant van dienst, en Dr. Morlion was mee als dokter.

Ook dit jaar was stichtster van het ziekenapostolaat Jw. Dujardin mee als zieke.


Net zoals vorig jaar waren nu ook opnieuw een aantal kinderen mee. Hieruit ontstond heel bescheiden wat later zou uitgroeien tot de Zonnebloemblaadjes en de Zonnebloem.


Er waren opnieuw 60 helpers van de partij, waaronder 32 nieuwe; 163 ziekenbedevaarders, waaronder 69 nieuwe!

Dit jaar vergezelden ook brancardiers uit vele andere landen (Congo, Hongarije, India, …) de bedevaarders.

Aandenken met de namen van de buitenlandse brancardiers

Brancardiers, zieken en verpleegkundigen samen op de foto

De predikant samen met enkele bedevaarders

Gebedsmoment aan de kapel van de eerste verschijning

Van 28 september tot 3 oktober 1957 werden de verpleegkundigen en brancardiers uitgenodigd naar een retraite in de Hospitaliteit in Banneux, met pater de Bohrman als S.J. predikant